Všeobecné obchodní podmínky

27.11.2017
platnost od 01.1.2015, revize 27.11.2017

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží mezi společností Business Storage Logistic s.r.o. a kupujícím. 

1. Základní ustanovení
Kupující odesláním objednávky učiněné prostřednictvím elektronického obchodu na adrese http://www.klapramy.eu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a s Reklamačním řádem a odesláním objednávky s těmito souhlasí. VOP a Reklamační řád je kupujícímu k dispozici v prostředí elektronického obchodu, který provozuje prodávající, a jsou kupujícímu kdykoliv v průběhu objednávkového procesu k nahlédnutí. 
Prodávající Business Storage Logistic. s.r.o, IČO28548892: DIČ:CZ28548892 se sídlem Na Výsluní 1308, 27711 Neratovice, zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vl. 149509.


2. Kupující:
Kupující - koncový spotřebitel je kupující, který nejedná při uzavírání a plnění kupní smlouv jménem nebo v zastoupení fyzické nebo právnické osoby a kupuje zboží či služby z nabídky prodávajícího za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami a zbožím. Právní vztahy neošetřené těmito VOP nebo v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím - koncovým spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/202 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Soudní příslušnost místní příslušnost se stanovuje místem sídla prodávajícího.

Kupující, který není koncový spotřebitel, je kupující, který kupuje zboží a služby z nabídky prodávajícího jménem nebo v zastoupení fyzické či právnické osoby, za účelem svého podnikání s tímto zbožím a službami.


3. Objednání zboží 
Kupující vytváří objednávku v elektronickém obchodě na adrese www.klapramy.eu přidáváním položek - produktů nebo služeb do košíku. V průběhu přidávání položek do košíku je informován o kupní ceně produktů, případných povinných poplatků (PHE apod.) a včetně transportních poplatků. V případě, že kupující souhlasí s cenou objednávky, odesílá ji ke zpracování. Takto odeslaná objednávka má charakter návrhu kupní smlouvy. Prodávajícím je odesláno na email kupujícího potvrzení objednávky jako akceptace návrhu kupujícího, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy dohodou obou stran. Pokud je zboží dodáváno - fakturováno na splatnost, kupující objednáním zboží potvrzuje a souhlasí, že prodávající může účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky po splatnosti za každý den po splatnosti. 


4. Odstoupení od smlouvy
Kupující, který nakoupil zboží jako spotřebitel, a uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má právo ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží. Kupující - spotřebitel v tomto případě musí odstoupení prodávajícímu doručit nejpozději do 14.dne od převzetí věci, a to prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) na adresu

Business Storage Logistic s.r.o.
Na Průhonu 294
41302 Vědomice

nebo na email obchod@bslogistic.cz. Zboží je kupující povinen prodávajícímu vrátit na své náklady úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že zboží bude vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené, může prodávající snížit vrácenou kupní cenu o odpovídající částku. Peníze budou kupujícímu vráceny neprodleně, nejpozději do 14-ti dnů od přijetí vráceného zboží. Kupující nemůže odstoupit od smluv 
- na služby, které započaly na základě objednání před doručením odstoupení kupujícího od smlouvy
- na dodávku zboží, které bylo zhotoveno na objednávku kupujícího (zakázková výroba)
- na dodávku tiskových prací zhotovených z podkladů zaslaných kupujícím
pokud v kupní smlouvě nebylo ujednáno individuálně.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu obchod@bslogistic.cz

Pokud se nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Kupující - Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


5. Dodání zboží
Zboží je kupujícímu zasláno v rámci ČR prostřednictvím přepravní služby.

Kupující je povinen při dodání zkontrolovat stav zásilky spolu s dopravcem, především počet balíků, neporušenost a nepoškozenost obalu dle přepravních dokumentů dopravce. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí neúplné či poškozené zásilky. Jestliže se kupující rozhodně takovouto zásilku převzít, je nutné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a tento zaslat neprodleně prodávajícímu. U zásilek doručovaných přepravní společností Toptran má kupující po předchozím informování řidiče na časově přiměřenou kontrolu obsahu zásilky, tj. po sdělení úmyslu kontroly zboží řidiči otevřík karton/obal a zkontrolovat, zda je obsah poškozen nebo ne.
Poškozenou nebo nekompletní zásilku je třeba oznámit emailem na adresu obchod@bslogistic.cz a to NEPRODLENĚ!!! Na pozdější reklamace bez průkazného doložení, že se zbožím nebylo manipuováno, nemůžeme brát zřetel.

6. Ochrana osobních údajů
Kupující registrací souhlasí s tím, že údaje, které v rámci procesu registrace prodávajícímu poskytl, budou prodávajícím jako správcem shromažďovány a zpracovány po dobu neurčitou za účelem 
- možnosti nákupu a opětovného přístupu kupujícího do systému 
- vedení obchodní a daňové agendy v rámci povinnosti vedení průkazného účetnictví 
Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpřístupněním osobních údajů ke zpracování třetím osobám pro účely plnění kupní smlouvy, především se jedná o poskytnutí osobních údajů přepravní společnosti pro dodání předmětu kupní smlouvy. Zadané údaje nejsou v žádném případě používány k zasílání marketingových letáků či emailů. 

Heureka - dotazník spokojenosti zákazníka

Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.


7.Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou platné od 01.1.2015, revize 27.11.2017 a ruší platnost všech předchozích ustanovení a zvyklostí. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění. 

Za společnost Business Storage Logistic s.r.o.
provozovatele eshopu WWW.KLAPRAMY.EU
Radek Tököly, jednatel společnosti

 
 
 
 
 

 

 
Zobrazit klasickou verzi

Technické řešení © 2019 CyberSoft s.r.o. cd

 
 
 

K provozování našeho webu www.klapramy.eu využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.... Více zde...