Reklamační řád

30.9.2015
Reklamační řád
 
 
1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě nebo do přepravního listu dopravce k zásilce uvést, že nebyla převzata z důvodu poškozeného obalu.
U přepravce Toptrans je po dohodě s řidičem a po zapsání do přepravního listu, že obal zásilky je poškozen, provést za účasti řidiče rozbalení zásilky a zkontrolování obsahu. Pokud kupující shledá obsah zásilky poškozený, může odmítnout převzetí a předá zásilku řidiči přepravce - tento fakt musí být poznamenán do přepravního listu. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 
2. Kupující uplatňuje reklamaci
písemně
Business Storage Logistic s.r.o.
Na Průhonu 294
413 01 Vědomice
 
nebo e-mailem 
reklamace@bslogistic.cz
 
nebo telefonicky na telefonním čísle:  +420 255 797 742 Mobil: +420 777 567 481

Při oznámování závady - reklamace nám prosím sdělte (zašlete): jméno kupujícího (odběratele), adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, přesné označení reklamovaného výrobku (kód produktu), podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla a způsob, jakým kupující navrhuje relamaci řešit: výměna zboží nebo oprava zboží nebo vrácení kupní ceny.
V případě, že kupující požaduje vrácení kupní ceny, je povinen písemně prodávajícímu sdělit číslo bankovního účtu nebo poštovní adresy pro poukázání kupní ceny.
 
3. Vadné zboží k reklamaci spolu s písemným oznámením o zjištěných závadách a s kopií nákupního dokladu (fakturou) uplatňuje kupující na adrese:
Business Storage Logistic s.r.o.
Na Průhonu 294
413 01 Vědomice
 
4. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace.
 
5. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu nebo záruční list.
 
6. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Zásilka s reklamovaným zbožím zaslaná na dobírku nebude prodávajícím převzata.
 
7. Spotřebitel, který dle Občanského zákoníka uzavřel kupní smlouvu na dálku, tj. zejména prostřednictvím elektronického nákupního systému na adrese www.klapramy.eu, je oprávněn zboží vrátit dodavateli bez udání důvodu. V takovém případě je spotřebitel povinen o svém úmyslu vrátit zboží bez udání důvodu informovat prodávajícího a to v zákonné lhůtě a to způsobem uvedeným v bodě 2. Reklamačního řádu.

Spotřebitel je povinen řádného vrácení kompletního zboží (plnění) na adresu uvedenou v bodě 3. Reklamačního řádu, tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, spolu s nákupním dokladem a informací, jak (bankovním převodem, poštovní poukázkou) a kam (na jaké číslo účtu resp. adresu) požaduje zaslání peněz. V případě, že originální obal bude poškozen nebo zboží nebude vráceno v originálním obalu, bude prodávající krátit kupní cenu o náklady spojené s novým zabalením a o případné další náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu nebo o slevu, kterou bude muset prodávající poskytnout při opětovném prodeji vráceného zboží a to z důvodu zjevného použití nebo používání kupujícím. 

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Odstoupení nelze užít zejména, jde-li o: 
- služby, které byly již splněny na žádost spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení,
- zboží a služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu a prodávající či poskytovatel ji neovlivní,
- zboží upravené podle přání spotřebitele a zboží podléhající rychlé zkáze,
- audio, video nahrávky a software, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
- noviny, periodika a časopisy, 
- digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pro zamezení jakékoli nejasnosti uvádíme, že produkty výrobce PROCITY (R) jsou vyráběny výhradně na objednání zákazníka, jedná se tedy o zakázkovou výrobu. Na smlouvu uzavřenou na dálku na výrobky PROCITY (R) není možné aplikovat odstoupení ood smlouvy spotřebitelem ve lhůtě 14-ti dnů od dodání. 
Pokud vám nebude obdržené zboží vyhovovat, je možné jej za podmínek sjednaných pro konkrétní případ vrátit.

Po odstoupení a řádném vrácení zboží kupujícím je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu částku zaplacenou za zboží, poníženou o náklady vynaložené prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli a případné náklady prodávajícího na uvedení zboží do původního stavu případně o adekvátní slevu za zjevně použité zboží (např. použití / používání popisovacích křídových fixů).

Spotřebitelem ve smyslu zhora uvedeném se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami
 
8. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 
9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 
10. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 
11.Závěrečná ustanovení
Tento Reklamační řád je platný od 11.7.2017 a ruší platnost všech předchozích. Prodávající si vyhrazuje právo změny Reklamačního řádu bez předchozího upozornění a to uveřejněním na stránkách http://www.klapramy.eu 

Za společnost Business Storage Logistic s.r.o.
provozovatele eshopu WWW.KLAPRAMY.EU
Radek Tököly, jednatel společnosti
 
 
 
 
 

 

 
Zobrazit klasickou verzi

Technické řešení © 2019 CyberSoft s.r.o. cd

 
 
 

K provozování našeho webu www.klapramy.eu využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.... Více zde...